Fără buletin

18 decembrie 2006 – moroii mor urît şi lent

Domnul Nicolae Văcăroiu:
…………………………………………
Video in format Real Media Video in format Windows Media

Stimaţi colegi,

La primul punct al ordinii de zi de astăzi vreau să vă anunţ că, la şedinţa noastră comună, vor participa, la acest punct, preşedinţii principalelor instituţii ale statului: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului; desigur, primul ministru şi miniştri ai Cabinetului primului-ministru; de asemenea, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, Înalt Prea Sfinţia Sa Ioan Robu, domnul Menahem A. Cohen, Şef Rabin, Prea Cucernicul Cristian Sabău, Părinte Vicar General, domnul Paul Negruţ, Preşedintele Uniunii Comunităţii Creştin Baptiste; şefii misiunilor diplomatice din ţările Uniunii Europene, NATO şi Israel.

Şi avem invitaţi de seamă: Majestatea Sa Regele Mihai, fostul suveran al României (Aplauze; fluierături ale parlamentarilor PRM). Mulţumesc.

Fostul preşedinte al României Emil Constantinescu (Aplauze. Membrii grupurilor parlamentare PRM fluieră şi huiduie.)

V-aş ruga să păstraţi linişte, stimaţi colegi! Vă rog, linişte!

Excelenţa Sa domnul Jelio Jelev, fostul preşedinte al Republicii Bulgaria. (Aplauze îndelungate.)

Excelenţa Sa domnul Lech Walesa, fostul preşedinte al Republicii Polonia. (Aplauze îndelungate.)

Domnul Filip Dimitrov, vicepreşedinte al Adunării Naţionale a Bulgariei. (Aplauze.)

Domnul Jaromir Stetina, senator, Republica Cehă. (Aplauze.)

De asemenea, după cum vedeţi, stimaţi colegi, avem foarte mulţi alţi invitaţi, care se află în lojă.

Vă rog să îmi permiteţi să invit la cuvânt pe domnul Preşedinte al României Traian Băsescu, pentru a adresa mesajul către Parlamentul României. (Aplauze ale parlamentarilor din Majoritate.)

Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu (preşedintele României):

Domnilor preşedinţi ai Camerelor,

Domnule prim-ministru,

Onoraţi membri ai Parlamentului României,

Distinşi invitaţi,

Dragi compatrioţi,

Ne întrunim astăzi pentru a închide, cu deplină responsabilitate, un capitol sumbru din trecutul ţării noastre. Am citit cu mare atenţie Raportul final al Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România. Am găsit în acest document raţiunile pentru care pot condamna regimul comunist.

Pentru cetăţenii României comunismul a fost un regim impus de un grup politic autodesemnat ca „deţinător al adevărului”…

Voci din partea PRM:

Tismăneanu!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

…, un regim totalitar, născut prin violenţă şi încheiat tot prin violenţă. A fost un regim de opresiune, care a expropriat poporul român de cinci decenii de istorie modernă, care a călcat în picioare legea şi a obligat cetăţenii să trăiască în minciună şi frică.

Comisia prezidenţială a fost înfiinţată în aprilie 2006, ca un răspuns la cererile societăţii, de asumare şi condamnare a trecutului totalitar. Am considerat necesară constituirea comisiei, tocmai pentru a fundamenta intelectual şi moral actul de condamnare. Nu am dorit o simplă repudiere formală a trecutului comunist, la nivelul unor declaraţii de complezenţă. O asemenea condamnare ar fi fost neconvingătoare. (Fluierături, vociferări ale unor invitaţi de la balcon şi ale parlamentarilor PRM.)

Am cerut comisiei o analiză riguroasă a componentelor sistemului totalitar, a principalelor instituţii care au făcut posibilă această tragedie, precum şi a personalităţilor implicate decisiv în sistem. Avem nevoie de o analiză aprofundată a sistemului comunist din România. Comisia a făcut acest lucru în peste 600 de pagini, lucru pentru care îi mulţumesc.

Este nevoie, în continuare, de analize pertinente cu privire la aparatul de partid şi la structurile şi metodele securităţii. Trebuie să avem o radiografie clară a ceea ce s-a petrecut în domeniul economic, unde o industrializare aberantă şi o economie de comandă au produs consecinţe încă vizibile.

Trebuie să avem cât mai multe detalii privind colectivizarea agriculturii, strămutările forţate, prigoana împotriva celor care au rezistat, distrugerea elitelor şi a sistemului educaţional tradiţional, hărţuirea cultelor şi arestările de personalităţi religioase.

Avem datele necesare condamnării fără drept de apel a regimului comunist din România! O democraţie fără memorie este una aflată în gravă suferinţă! Nu trebuie să uităm, pentru a putea să evităm erorile trecutului!

Concluziile comisiei, pe care mi le însuşesc, afirmă că sistemul comunist totalitar din România a fost impus prin dictat străin. Într-adevăr, a fost vorba de un regim ilegitim, întemeiat pe o ideologie fanatică, o ideologie a cultivării sistematice a urii, pentru care lupta de clasă şi dictatura proletariatului simbolizau esenţa progresului istoric.

Importată din URSS, ideologia comunistă a justificat atacul împotriva societăţii civile, a pluralismului politic şi economic, nimicirea partidelor democratice, distrugerea pieţei libere, exterminarea prin asasinat, deportări, muncă forţată, întemniţare a sute de mii de oameni. În spatele măştii umanismului socialist s-a ascuns cel mai profund dispreţ pentru om, ca individ.

Pe baza examinării literaturii analitice şi a mărturiilor existente, care probează natura antipatriotică a totalitarismului comunist, putem afirma că regimul comunist din România 1945-1989 a fost nelegitim şi criminal! (Aplauze ale parlamentarilor din Majoritate.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Minciună! Hoţii pe care îi ştim! (Vacarm. Fluierături. Proteste.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

V-aş ruga, linişte! Vă rog să păstraţi liniştea în sală!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Nu neg că au existat perioade de relativă acalmie şi că unii oameni au crezut în sistem. Pentru copleşitoarea majoritate a populaţiei…

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Hoţii!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

…a fost, însă, vorba de o existenţă mutilată… (Se huiduie şi se fluieră. Domnii senatori Corneliu Vadim Tudor şi Nicolae Marian Iorga desfac şi defilează în faţa sălii cu un banner, fluierături, huiduieli.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

…, trăită sub teroarea directă ori indirectă… (fluierături, huiduieli ale parlamentarilor PRM şi ale unor invitaţi de la balcon) şi în care noţiunea de libertate…

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Mafia! Procesul hoţilor! Ieşi afară! Huo! (Fluierături, huiduieli. Aplauze ale Majorităţii.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule preşedinte Vadim, vă rog foarte mult!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

…îşi pierduse orice sens.

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să vă ocupaţi locurile şi să păstraţi liniştea în sală! (Fluierături, huiduieli. Vacarm.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

A sosit, aşadar, momentul să evaluăm natura şi moştenirea regimului comunist. (Fluierături, huiduieli.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Mafia! Ce face mafia!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să vă ocupaţi locurile!

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Întâi, ce aţi făcut cu flota, domnule!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule preşedinte, vă rog să treceţi la locul dumneavoastră! (Fluierături. Se strigă: Huo!)

Vă rog foarte mult să păstraţi linişte!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Flota! Flota! A furat flota comunistă şi acum demască comunismul! Mincinosule! Ieşi afară! (Vacarm. Fluierături, huiduieli.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Deci, în mod cert, nu mă opresc! (Aplauze ale deputaţilor din Majoritate. Fluierături şi huiduieli.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Huo! Flota!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte, permiteţi-mi să continui.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Întâi, ce aţi făcut cu flota?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Unii au cedat tentaţiei de a idealiza…

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule preşedinte Vadim..!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

S-a furat ţara! Aţi dat-o lui Mihai de Hohenzollern toată…! Uite, că ne râde în faţă!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule preşedinte, vă rog! Vă dau cuvântul după mesaj! Vă rog, să ascultăm mesajul preşedintelui!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Acum am inspiraţie! (Fluieră.) Huo!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog foarte mult! Domnule preşedinte Vadim, vă rog foarte mult. (Vociferări, proteste.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Unii au cedat tentaţiei de a idealiza perioada lui Gheorghe Gheorghiu Dej, uitând faptul că acesta a instaurat şi a consolidat teroarea comunistă în România… (fluierături, huiduieli) cu sutele de mii de morţi, regimul lui Nicolae Ceauşescu venind să se instaleze pe terenul pregătit şi curăţat de ea.

Alţii au încercat să scuze ororile Epocii Ceauşescu, în numele pretinsului ataşament faţă de valorile naţionale. Adevărul e că acestea au fost invocate şi supralicitate numai pentru a consolida puterea unui grup, prin recursul la un patriotism de paradă. (Fluierături, huiduieli ale parlamentarilor PRM şi ale unor invitaţi de la balcon.)

Altfel spus, regimul comunist din România…

Voci din PRM:

Afară! (Fluierături, huiduieli.) Marş afară! Huo!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… a fost un sistem totalitar… (huiduieli), bazat pe încălcarea constantă a drepturilor omului… (huiduieli, fluierături)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Hoţule! Beţivule! Marş afară!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… pe supremaţia unei ideologii ostile societăţii deschise… (vacarm, fluierături), pe monopolul puterii exercitat de un grup restrâns de indivizi, pe represiune, intimidare, umilire şi corupţie. (Se strigă Huo! Fluierături, vacarm.)

România a suferit consecinţele aplicării (fluierăturile şi huiduielile continuă) dogmelor leniniste… (Vacarm. Unii invitaţi de la balcon se ridică în picioare şi încearcă să afişeze un banner.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Numai o secundă, vă rog! (Vacarm.) Numai o secundă! Rog serviciile de ordine! Rog să se implice şi chestorii! La balcoane, vă rog să vă aşezaţi pe scaune! (Huiduieli, fluierături. Vacarm.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Patapievici, ieşi afară! (Cei de la balcon, aflaţi în continuare în picioare, precum şi parlamentarii PRM, fluieră şi huiduie. Vacarm în sală.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să păstraţi linişte, stimaţi colegi!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Patapievici face gălăgie! Afară cu Patapievici! Balconul unu! Patapievici a insultat poporul român! (Domnul Horia Roman Patapievici, în picioare, protestează împotriva acestui mod de adresare şi aduce la cunoştinţa parlamentarilor că el şi cei aflaţi în jurul său sunt ameninţaţi că vor fi aruncaţi peste balcon.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Cred că o să evacuez… (Vacarm. Huiduieli, fluierături.)

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Patapievici, ai insultat poporul român! Huo! (Vacarm.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog să păstraţi linişte în loji! Şi pe dumneavoastră, stimaţi colegi!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ce caută Patapievici aici, care a jignit poporul român? Ce caută limbricul ăsta în Parlament? (Vociferări, proteste.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Are dreptul, ca orice cetăţean al României, să participe la şedinţele Parlamentului!

Domnule preşedinte Vadim, vă rog, să ascultăm mesajul preşedintelui şi, la dezbateri, vă dau cuvântul.

Vă ascultăm, domnule preşedinte.

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Plângi puţin!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

România a suferit consecinţele aplicării dogmelor leniniste: industrializarea forţată, întemeiată pe un model economic vetust, care favoriza industria grea (fluierături, huiduieli ale parlamentarilor PRM şi ale unor invitaţi de la balcon); lichidarea proprietăţii private, asociată cu politica brutală de colectivizare a agriculturii; (continuă, pe un fond de huiduieli şi fluierături:) nimicirea valorilor tradiţionale, în numele unei false modernizări sociale; controlul metodic asupra spaţiului social, al vieţii intime a cetăţenilor, mai ales prin politica natalistă a dictaturii lui Ceauşescu (fluierături, proteste ale parlamentarilor PRM şi ale unor invitaţi de la balcon; se strigă: Flota! Flota lui Ceauşescu!). Sfera privată a fost astfel aproape complet anexată de către partidul-stat totalitar. (Se scandează: Jos Băsescu! Fluierături, morişti, huiduieli. Preşedintele continuă pe fondul acestor manifestări.) Viaţa cotidiană în socialismul de stat era invadată de elemente propagandistice şi de control dictat de partid. (Vacarm.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule preşedinte, numai puţin!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte, mă puteţi ajuta puţin?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog Grupul România Mare să ia loc în bănci!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Avem libertatea cuvântului, domnule preşedinte! Traian Băsescu a mai fost scos în patru labe, când ieşea de la Golden Blitz! (Vacarmul produs de parlamentarii PRM continuă.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog foarte mult, stimaţi colegi! Stimaţi colegi, suntem în Parlamentul României şi cred că putem accepta un mesaj al Preşedintelui României! După care, repet (fluierături), vă dau cuvântul, pentru a vă spune punctul de vedere!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Spune minciuni! Să spună întâi cum a furat flota! (Fluierături, huiduieli, proteste ale deputaţilor PRM.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Combateţi la declaraţii! Vă rog foarte mult!

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Afară cu Băsescu! La puşcărie cu Băsescu! Până aici ţi-a fost, Băsescule! (Vociferări. Grupul parlamentar PRM strigă Huo!)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte, credeţi că puteţi ţine ordine? (Aplauze ale parlamentarilor din Majoritate. Fluierături, huiduieli, proteste ale parlamentarilor PRM.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Să te ajute Patapievici! (Fluierături, vociferări, proteste.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte, eu pot continua. (Vacarm.)

Deci, pe mine nu mă deranjează, voi continua mesajul.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Nici pe noi!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimaţi colegi, dacă nu doriţi să ascultaţi acest mesaj, nu este obligatoriu!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ce caută Mihai de Hohenzollern aici? L-a omorât pe Mareşalul Antonescu! Ne-a vândut soldaţilor ruşi!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog! Domnule preşedinte… Domnule senator, vă rog foarte mult! Deci, nu este obligatoriu să ascultaţi acest mesaj!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Să iasă afară molia! Stafia Mihai! La zid!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte,

Eu îmi voi asuma responsabilitatea, să-l dau în orice condiţii.

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

În perioada dintre 1945-1965,

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

L-a-nchis pe Iuliu Maniu şi pe Brătianu! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… dominată de Gheorghiu-Dej, a fost aplicată teza „întăririi vigilenţei” şi a „intensificării luptei de clasă”.

Atunci a fost creată securitatea ca instituţie centrală a sistemului represiv. (Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M., scandându-se: se-cu-riş-tii, se-cu-riş-tii.)

Raportul oferă date cutremurătoare despre gulagul românesc, cu ale sale penitenciare şi lagăre de exterminare prin muncă forţată.

Sighet, Aiud, Gherla, Piteşti, Canalul Dunăre-Marea Neagră sunt doar câteva din numele de pe această veritabilă hartă a morţii. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Regele i-a băgat acolo! Regele Mihai i-a băgat! L-a omorât pe Mareşalul Antonescu! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Sub Ceauşescu, în pofida promisiunilor privind întărirea legalităţii socialiste, a continuat demonizarea proprietăţii private, persecutarea credinţelor şi practicilor religioase, criminalizarea oricărei forme de opoziţie. Nu mai puţin semnificativ, Ceauşescu şi regimul său au dus la paroxism politica de persecutare a femeilor şi copiilor. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ceauşescu-P.C.R.! Ceauşescu-P.C.R.! Bravo, Ceauşescu!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

În urma interzicerii avorturilor şi a metodelor contraceptive, orfelinatele s-au umplut de copii, ale căror destine erau, pentru cea mai mare parte dintre ei, compromise din momentul naşterii.

Disidenţa a fost privită nemilos de cerberii regimului şi instrumentul lor principal, securitatea.

Menţionez aici acţiunile constante de marginalizare, compromitere şi lichidare a oricăror forme de gândire şi acţiune liberă. Persecuţia mişcării iniţiate şi conduse de Paul Goma, cea mai importantă acţiune de protest colectiv împotriva încălcării drepturilor omului… (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M. )… arestările şi prigoana în rândurile muncitorilor mineri care au declanşat greva din vara anului 1977, sălbatica persecuţie a lui Vasile Paraschiv …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Cine-i ăsta, domnule?! Cine-i ăsta, domnule?! N-am auzit de Vasile Paraschiv!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… şi a altor activişti angajaţi în lupta pentru sindicate libere, distrugerea efortului de a crea Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România.

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ăsta la ce cârciumă bea, Vasile Paraschiv? Era vreun ospătar de-al lui? (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

acţiunile împotriva unor dizidenţi, oponenţi şi critici ai regimului. Nu trebuie uitate acţiunile represive împotriva Bisericii Ortodoxe Române, a Bisericii Greco-catolice şi a cultelor protestante sau neoprotestante.

În 1975, Ceauşescu a semnat, în numele României, Actul final al Conferinţei de la Helsinki. Departe de a se conforma angajamentelor luate pe plan internaţional, regimul comunist a continuat să calce în picioare drepturile cetăţenilor.

Partidul a fost creierul sistemului represiv, iar securitatea, instrumentul care a pus în practică deciziile politice. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Te-a trimis în Belgia, să furi bani! Securistule! Nu ţi-e ruşine obrazului? Nu mai crapă fierea aia în tine, piază rea! Huuoo, banditule! Banditule! Beţivule! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

Ofiţerii de securitate şi din alte unităţi ale Ministerului de Interne erau cei care acţionau direct pentru supravegherea şi intimidarea populaţiei. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) Securitatea, miliţia, procuraturile militare, grănicerii erau subordonate, la rândul lor, secţiilor specializate ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Miniştrii de interne şi şefii securităţii au fost cu toţii soldaţi fideli ai partidului.

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Şi Băsescu ce-a fost? Băsescu securistu’! Băsescu securistu’!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Cei mai mulţi au fost ei înşişi activişti de partid, înainte de a lucra în securitate. Când încercăm să dezvăluim resorturile acestui regim totalitar, este cazul să nu uităm că arhitecţii şi beneficiarii lui … (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M., strigându-se: plângi! plângi!)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimaţi colegi,

Vă rog foarte mult să păstraţi liniştea!

Domnul Corneliu Vadim Tudor:

Daţi-i vodcă! Daţi-i wisky! Apa face rău! Apa face rău! (Domnul deputat Marius Iriza aduce o sticlă cu şampanie, pe care o depune pe o măsuţă, lângă tribună.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog foarte mult!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

… nu au demonstrat nici un fel de scrupule sau remuşcări. Regimul a inventat instituţii menite să facă posibilă distrugerea spiritului liber şi manipularea totală a subiecţilor statului totalitar.

Sunt total de acord cu concluzia raportului că, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) dincolo de unele mici nuanţe, conducătorii comunişti din România au rămas fideli perceptelor de bază ale leninismului, ca tehnică de control şi menţinere a totalitarismului bazat pe utopia falsului organism social. (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Moştenirea Republicii Populare România (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) şi a Republicii Socialiste România, ridicată la proporţii absurde în ultimii ani ai lui Ceauşescu, a fost, (domnul senator Corneliu Vadim Tudor vociferează) aşadar, una a despotismului, a distrugerii şi marginalizării valorilor veritabile, a eliminării elitelor politice, culturale şi religioase şi a izolării ţării, în raport cu direcţiile novatoare din lumea ideilor şi din tehnologie. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Huooo! Mincinosule! Incultule! Analfabetule! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Principalele acţiuni criminale menţionate în raport şi pe care ţin să le amintesc aici ca argument pentru această prea mult amânată condamnare, sunt următoarele:

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Te condamnăm noi pe tine, bă, beţivule! Pe tine te condamnăm!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

1. Abandonarea intereselor naţionale prin servilism în relaţia cu U.R.S.S., …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Scoate flota! Scoate flota! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… după impunerea Guvernului-marionetă condus de Petru Groza, la 6 martie 1945.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

A luat Ardealul înapoi!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

În felul acesta, a debutat o perioadă care a dus la întârzierea istoriei noastre cu cinci decenii. (Tuşeşte.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Daţi-i un pumn în spate, măi! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

2. Anihilarea statului de drept şi a pluralismului, prin înscenări şi fraude, mai ales după furtul alegerilor din noiembrie 1946. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

3. Distrugerea partidelor politice şi a continuităţii constituţionale a statului român, prin abdicarea forţată a Regelui Mihai. (Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Afară cu Mihai! Banditule! A-sa-si-nu’! A-sa-si-nu’! A-sa-si-nu’! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

4. Sovietizarea totală, prin forţă, a României, mai ales în perioada 1948-1956, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) şi impunerea, sub numele de dictatură a proletariatului, a unui sistem politic despotic, condus de o castă profitoare, strâns unită în jurul liderului suprem.

5. Politica de anihilare a unor întregi categorii sociale, în numele luptei de clasă. Cei mai de seamă reprezentanţi ai liderilor din România au fost eliminaţi fie prin asasinat, fie prin deportare, întemniţare, muncă forţată sau marginalizare.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Regele Mihai i-a băgat în puşcărie! Regele Mihai! Asasinu’ lui Antonescu! Criminalul!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

S-a recurs la o logică a violenţei colective şi persecutarea familiilor celor bănuiţi de intenţii ori acţiuni anticomuniste. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

S-a recurs la utilizarea unor criterii aberante, pentru a distruge şansele copiilor din familii de origine nesănătoasă, de a studia în învăţământul superior.

Ca urmare a politicii regimului comunist, au fost deţinute în închisori şi lagăre, deportate sau strămutate sute de mii de persoane. Cifrele propuse de cercetători, luate în considerare de comisie, se situează între 500 de mii şi 2 milioane de victime. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Minciună! Mincinoşii! Min-ci-no-şii! Min-ci-no-şii! Min-ci-no-şii! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Dificultatea estimării provine din ascunderea sistematică, de către securitate, procuratură, miliţie, trupe de grăniceri şi alte organe represive, a informaţiilor privind soarta multora dintre aceste victime.

6. Persecuţia minorităţilor etnice religioase, culturale, ori de orientare sexuală. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Jos, po-po-na-rii! Jos, po-po-na-rii! Jos, po-po-na-rii! (Rumoare, vociferări)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

7. Exterminarea grupurilor de partizani care reprezentau rezistenţa anticomunistă armată în munţi, între 1945 şi 1962.

8. Represiunea împotriva cultelor şi exterminarea sau persecutarea tuturor celor care se opuneau comunismului, deopotrivă în rândul majorităţii etnice româneşti, cât şi din rândul minorităţilor, oprimarea Bisericii Ortodoxe, desfiinţarea Bisericii Greco-catolice, persecuţiile împotriva mişcării sioniste.

9. Arestarea, uciderea, detenţia politică sau deportarea ţăranilor care opuneau rezistenţă faţă de colectivizare, lichidarea violentă a revoltelor ţărăneşti din perioada 1949-1962. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Şi 1907! (Rumoare, vociferări)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

10. Deportările cu scop de exterminare, represiunile etnice, gonirea şi vânzarea evreilor şi germanilor.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Evreii au cerut să plece! Nu mai minţiţi atât! (Rumoare, vociferări)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

11. Represiunea împotriva culturii, eradicarea valorilor naţionale, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) respingerea artei şi culturii occidentale, cenzura, arestarea şi umilirea intelectualilor neînregimentaţi ori protestatari – perioadă 1945-1989.

12. Reprimarea mişcărilor şi acţiunilor studenţeşti din 1956, procesele împotriva studenţilor protestatari, organizate de P.M.R., U.T.M., U.A.S.R. şi securitate, în intervalul 1958-1960, precum şi înscenările din 1965 şi din anii următori.

13. Reprimarea mişcării muncitoreşti din Valea Jiului – 1977, Braşov – 1987 şi a celorlalte greve din anii 1980, arestarea şi deportarea muncitorilor protestatari.

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ia un şpriţ la Golden Blitz! Ia un şpriţ la Golden Blitz! Ia un şpriţ la Golden Blitz! (Rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

14. Reprimarea oponenţilor şi dizidenţilor din anii ’70-’80, arestarea şi asasinarea celor mai curajoşi oponenţi, omorârea inginerului Gheorghe Ursu, condamnarea la moarte a diplomatului Mircea Răceanu, arestat şi judecat în 1989, …

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Trădătorule! Răceanu kgb-istu’! Răceanu kgb-istu’! Răceanu kgb-istu’!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… condamnarea la moarte a persoanelor pe care regimul le consideră vinovate de trădare.

15. Distrugerea patriotismului istoric şi cultural, …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Patrimoniului! Patrimoniului! Învaţă să citeşti!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… prin demolările din anii 1980, inspirate de grandomania lui Ceauşescu şi de obsesia lichidării marilor repere culturale şi istorice… (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Uite grandomania lui Ceauşescu! (arătând interiorul sălii de şedinţe) Uite grandomania lui Ceauşescu!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… constrângerea unei părţi a populaţiei României de a-şi părăsi locuinţele, în numele politicii de sistematizare a zonelor rurale.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Suntem în Casa Republicii, domnule Băsescu! Suntem în Casa Republicii! Nu mai înjuraţi Casa Republicii!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

16. Consecinţele dezastruoase ale politicii demografice 1966-1989, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) soldate cu mii de morţi.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Şi Biserica e împotriva avortului. Patriarhul Teoctist! Să ne spună Patriarhul dacă Biserica e pentru avort!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Luaţi loc, domnule senator! Domnule senator, vă rog să luaţi loc!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Să nu se mai mintă în Parlamentul României! Să se mintă în cârciumă la el!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O să vă dau cuvântul.

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

17. Impunerea unor norme aberante privitoare la alimentaţia raţională, înfometarea populaţiei, oprirea căldurii, starea de mizerie, de disperare provenită din degradarea fizică la care regimul a condamnat un întreg popor. (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Acum e mai rău, domnu’ Băsescu! Acum faceţi voi genocid! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

18. Utilizarea mizeriei materiale şi morale, precum şi a fricii, ca instrumente de menţinere a puterii comuniste. Pretinzând că împlineşte dezideratele marxismului, regimul a tratat o întreagă populaţie ca pe o masă de cobai, supuşi acestui absurd experiment de inginerie socială.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Unde, la Anvers? La Anvers? (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

19. Distrugerea reperelor morale ale societăţii româneşti şi a valorilor ei de solidaritate, în lipsa cărora un popor nu poate deveni autorul liber al propriei sale istorii.

20. Masacrarea cetăţenilor revo …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Vă uitaţi la mine sau la domnul ministru Frunzăverde? Că vă uitaţi aşa …! (Râsete)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Încă o dată: masacrarea cetăţenilor revoltaţi, din ordinul lui Nicolae Ceauşescu, cu aprobarea conducerii P.C.R. şi cu participarea efectivă a unor unităţi ale armatei şi securităţii, în timpul revoluţiei anticomuniste din decembrie ’89.

Fluieraţi! (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi P.N.L. Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Pentru aceste motive, …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Securiştii ca tine! Securiştii ca tine au tras în oameni!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

… ca şef al statului român, …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Nu mai eşti, începând de astăzi! Începând de azi ai terminat-o! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… condamn explicit şi categoric sistemul comunist din România, de la înfiinţarea sa, pe bază de dictat, în anii 1944-1947, şi până la prăbuşire, în decembrie 1989. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.; vacarm)

Luând act de realităţile prezentate în raport, afirm cu deplină responsabilitate: regimul comunist din România a fost ilegitim şi criminal. (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L. Parlamentarii din partea dreaptă a sălii se ridică în picioare. Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M. Asistenţa de la balcoane se ridică în picioare; Domnii senatori Corneliu Vadim Tudor şi Nicolae Iorga desfac şi poartă în faţa sălii un banner pe care scrie: „puşcăria mafioţilor”, înfăţişându-l pe preşedintele Traian Băsescu în spatele unor gratii, ca puşcăriaş. Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule …Vă rog să luaţi loc! Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală!

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Nu mă pot abţine!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Domnule preşedinte, … eu pot să continui?

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Vagabondule! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule senator Corneliu Vadim Tudor! (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnule senator, vă rog să vă ocupaţi locul în sală! Vă rog să vă ocupaţi locul!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Condamnând sistemul comunist din România, îmi afirm admiraţia pentru eroismul celor care s-au opus dictaturii, de la luptătorii din rezistenţă şi militanţii …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Cum ne opunem noi, acum!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… partidelor politice anihilate de comunişti şi până la dizidenţi şi opozanţii perioadei Ceauşescu.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Pro-fi-to-rii! Pro-fi-to-rii! Pro-fi-to-rii! (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Aduc aici, în sesiunea solemnă a Camerelor reunite ale Parlamentului Român, un omagiu marilor oameni de stat ca: Iuliu Maniu, Ion Mihalache, (aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L.) Dinu Brătianu, Ion Flueraş, martirilor bisericilor, precum Iuliu Hossu, Sandu Tudor, Vladimir Ghika, Richard Wurmbrand, Marton Aron, …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Regele Mihai!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

… membrilor partidelor democratice din România, tuturor victimelor regimului totalitar comunist, oponenţilor şi dizidenţilor. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Regele Mihai i-a băgat la puşcărie!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Ţin să-mi exprim preţuirea faţă de curajul patriotic şi demnitatea tuturor supravieţuitorilor din închisorile comuniste, care sunt ultimii martori direcţi ai tragediei noastre, ca naţiune. (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Ţin, de asemenea, să elogiez gestul intelectualilor care şi-au ridicat direct glasul împotriva lui Nicolae Ceauşescu: …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Bravo, Ceauşescu! Bravo, Ceauşescu! Bravo, Ceauşescu!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… Paul Goma, Doina Cornea, Radu Filipescu, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Liviu Cangiopol, Gabriel Andreescu, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) sau gestul disperat, căzut astăzi cu totul în uitare, al lui Liviu Babeş care, pe 2 martie 1989, şi-a dat foc, la Poiana Braşov, pe pârtia Bradu, în semn de protest faţă de un regim criminal. (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L.)

În acelaşi timp, îmi exprim compasiunea pentru suferinţele îndurate de marea majoritate a poporului român.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Dar acum, cum e, mă, hoţule? Ai înnebunit poporul ăsta! Genocid! Genocid! Genocid! Genocid!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Posturile de radio occidentale (fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) „Europa Liberă”, B.B.C.,

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Băsescu, genocid! Băsescu, genocid!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

„Vocea Americii”, „Deutsche Welle”, „Radio France Internationale” (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) au contribuit esenţial la informarea cetăţenilor României privind situaţia din ţară şi din lume.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Băsescu, genocid! Băsescu, genocid!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Spre disperarea regimului comunist, „Radio Europa Liberă” a fost într-adevăr ceea ce s-a dorit a fi (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) ziarul vorbit al românilor de pretutindeni.

Omagiez memoria unor: Ghiţă Ionescu, …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Cine-i ăsta, mă? Cine-i Ghiţă, ăsta?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… Mihai Cismărescu, Noel Bernard şi Vlad Georgescu, oameni care au luptat, cu altruism şi pasiune, pentru cunoaşterea şi rostirea adevărului. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M. Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L.

Îi elogiez pe Monica Lovinescu şi pe Virgil Ierunca, cei care, exilându-se fizic, au continuat să trăiască zi de zi pentru poporul român, ţinând trează, prin emisiunile (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) lor de neuitat de la Europa Liberă, conştiinţa morală a românilor.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ruşine! Nişte servitori ordinari! (Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Condamnând acest regim, statul democratic român condamnă instrumentele acestuia, în primul rând, Partidul Comunist şi securitatea. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Vreau să fiu bine înţeles: nu mă refer nici o clipă la marea masă a membrilor de partid …

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Ba, te referi! Ba, te referi! N-ai nici un Dumnezeu, Băsescule! N-ai nici un Dumnezeu! Ateule!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… a căror unică activitate era să-şi achite cotizaţia şi să participe lunar la şedinţele golite de orice conţinut. Mă refer la instituţia partidului conducător, deci la aparatul care a făcut posibil regimul totalitar comunist. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Băsescu, P.C.R.! Băsescu, P.C.R.! Băsescu, P.C.R.! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

În cazul securităţii, a fost vorba de o instituţie esenţială în susţinerea statului totalitar comunist, ilegitim şi criminal. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

În numele statului român, îmi exprim regretul şi compasiunea pentru victimele dictaturii comuniste. (Fluierături, huiduieli, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

În numele statului român, cer scuze celor care au suferit, familiilor lor, tuturor celor care, într-un fel sau altul, şi-au văzut destinele ruinate de abuzurile dictaturii. (Domnul senator Corneliu Vadim Tudor vociferează. Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Raportul final conţine numeroase propuneri. Mi-au reţinut atenţia următoarele: …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Să-i dăm foc! Să-l băgăm lui Tismăneanu pe gât!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… susţinerea, de către Camerele reunite ale Parlamentului, a declaraţiei mele de condamnare a crimelor comunismului, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.), de regret şi de compasiune faţă de victimele acestora, în spiritul …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

În spirt! … în spirtul, bă!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… Rezoluţiei nr.1481 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, din 25 ianuarie 2006. (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L. Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Susţin propunerile comisiei, de stabilire a unei zile comemorative în memoria victimelor represiunii şi terorii comuniste …

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Terorii lui Băsescu!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

…şi propunerea ridicării în Capitală a unui monument al victimelor comunismului.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

La Golden Blitz! La Golden Blitz! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Susţin înfiinţarea, la Bucureşti, a unui muzeu al dictaturii comuniste din România. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Acest muzeu va fi, în egală măsură, un loc de memorie şi unul al afirmării valorilor societăţii deschise.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

La Golden Blitz!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Pe lângă muzeu, este necesară crearea unui centru de documentare destinat informaţiei publice, cu acces neîngrădit, în care să fie colecţionate documente esenţiale pentru înţelegerea fenomenului comunist, a universului concentraţionar, a propagandei, ca mijloc de constrângere spirituală.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Treci la licurici! Treci la licurici! Treci la licurici!

Video in format Real Media Video in format Windows Media  

Domnul Traian Băsescu:

Propun organizarea unei expoziţii permanente în cadrul Palatului Parlamentului, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.) cu documente ilustrative, pentru ideea de poliţie politică, documente care să fie reprezentative pentru fenomenul încălcării drepturilor civile fundamentale în România comunistă.

Susţin organizarea unui ciclu de conferinţe, în marile centre universitare din ţară, în care să fie prezentat conţinutul raportului, …

 

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Pe banii noştri! Da?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… însoţit de explicaţii, comentarii şi documente ilustrative.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Asta-i prioritatea ţării? Sau genocidul? Genocidul tău, Băsescule! (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Propun formarea unui grup de cercetători care să elaboreze o enciclopedie a comunismului românesc. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Acelaşi grup va lucra pentru sintetizarea raportului final, sub forma unui manual şcolar. (Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L.)

Susţin necesitatea identificării unor soluţii legale, în vederea anulării condamnărilor emise pe baza unor articole cu caracter politic, (fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.; vacarm) anularea pedepselor cu închisoare şi muncă forţată rezultate pe baza Decretului nr.153 din 1970 rivind parazitismul social, anarhismul şi orice alt comportament deviant.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din sală):

Şi alcoolismul! Alcoolismul! Al-co-o-lis-mul!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Dezavuarea Legii nr.5 din 6 august …

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog Grupurile P.R.M. să păstreze liniştea!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

… 1978, pe baza căreia se putea desface contractul de muncă pentru abatere de la etica şi echitatea socialistă. Sunt în abatere! (Râsete. Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M.)

Susţin modificarea cadrului legislativ, prin care să fie înlesnită procedura de acordare a cetăţeniei române celor cărora le-a fost retrasă de statul totalitar. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M. Aplauze în Grupurile parlamentare ale P.D. şi ale P.N.L.)

Susţin modificarea şi completarea cadrului legislativ privind accesul la arhivele legate de perioada comunistă.

La 17 ani de la revoluţia din decembrie 1989, a sosit din plin clipa transparenţei şi accesibilităţii arhivelor comuniste.

Obstacolele întâlnite de către membrii şi experţii comisiei trebuie înlăturate de urgenţă şi fără ezitări. (Fluierături, rumoare, vociferări în Grupurile parlamentare ale P.R.M., strigându-se: de-mi-si-a! de-mi-si-a! de-mi-si-a!)

Legea Arhivelor Naţionale trebuie modificată imediat în ceea ce priveşte termenele de acces la arhivele de interes istoric. Neglijarea îndeplinirii obligaţiei de modificare a Legii arhivelor arată lipsa de voinţă politică în a acorda un acces nediscriminatoriu la arhivele de interes pentru cercetătorii regimului comunist. O Românie democratică este una în care accesul la istorie, deci la arhive, este liber şi neîngrădit. (Aplauze puternice din sală. Fluierături.)

Susţin solicitările foştilor deţinuţi politici legate de recunoaşterea publică a tragediei prin care au trecut.

Susţin propunerea privind înfiinţarea unui sistem de 12 burse acordate anual pe bază de concurs unor cercetători tineri interesaţi de cercetarea diverselor aspecte ale dictaturii comuniste.

Afirm necesitatea adaptării raportului final pentru obiective cu caracter didactic, un manual despre dictatura comunistă din România care să fie predat în învăţământul mediu. (Din partea Grupului parlamentar al PR se strigă: Să dai din milioanele tale, Băsescule!)

Daţi-mi voie să adaug că aplicarea propunerilor pe care mi le-am asumat astăzi va da roade numai dacă ne vom elibera de orice spirit partizan. (Fluierături în sală şi tropăituri.) După 17 ani de la Revoluţia din 1989, niciun partid din România nu trebuie să urmărească politizarea actului de condamnare a comunismului. Gestul meu de azi este consecinţa firească a faptului că ne-am asumat ca naţiune valorile democratice.

În numele acestor valori, avem obligaţia de a prelua din istoria noastră ceea ce vrem şi ceea ce nu vrem să definească identitatea noastră de români şi de viitori cetăţeni ai Uniunii Europene. Or, comunismul de export pe care l-am trăit pe pielea noastră, vreme de 5 decenii, este o rană în istoria României, o rană care încă mai supurează şi pentru care a venit vremea să se închidă o dată pentru totdeauna. Evocând acum o perioadă pe care mulţi ar dori să o uite, am vorbit atât despre trecut, cât de măsura în care noi, cei de azi, dorim să mergem până la capăt în asumarea valorilor libertăţii.

Aceste valori, chiar înainte de a fi ale României sau ale Europei, ţin de valoarea universală sacră a persoanei umane. Dacă ne întoarcem acum câtre trecut, o facem pentru a rămâne cu faţa spre un viitor în care dispreţul faţă de individ nu va mai rămâne nepedepsit.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din bancă):

Repetetentule!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Acest moment simbolic reprezintă bilanţul a ceea ce am trăit şi ziua în care ne întrebăm cu toţii cum vrem să trăim de acum înainte. (Din partea Grupului parlamentar al PRM: Să trăim bine! Bine! Bine!) Ne vom desprinde mai repede de trecut, vom face progrese mai temeinice dacă înţelegem ce ne împiedică să fim mai performanţi, mai curajoşi, mai încrezători în forţele noastre. (Domni deputaţi din Grupul parlamentar al PRM strigă: Nu-l vrem pe Băsescu. Nu-l vrem pe Băsescu.)

Pe de altă parte, nu trebuie să dăm dovadă de aroganţă istorică. (Fluierături, tropăituri.) Scopul meu vizează o autentică reconciliere naţională şi asta cu atât mai mult cu cât numeroase tare ale trecutului continuă să ne marcheze. Societatea noastră suferă de o neîncredere generalizată. Instituţiile statului nu par încă să urmărească vocaţia lor reală, care ţine de exercitarea deplină a tuturor drepturilor civile. (Vacarm, vociferări, strigăte.)

De la ce se întâmplă în spitale, la procesul de restituire al proprietăţilor, la modul cum se desfăşoară actul de justiţie, la relaţia instituţii publice – cetăţean şi până la realitatea penitenciarelor, vedem că lipsa de respect pentru om nu a dispărut încă.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din bancă):

De ce te-ai operat în Austria, Băsescule?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Poate că unii se întreabă ce anume ne dă dreptul să condamnăm. (Domnul Corneliu Vadim Tudor strigă din sală: Nu-ţi dă nimeni dreptul ţie să-i judeci! Fluierături.)

Ca preşedinte al românilor, aş putea invoca faptul că am fost ales, dar cred că avem o motivaţie mai importantă. Dreptul de a condamna ni-l dă obligaţia de a face să funcţioneze instituţiile statului de drept într-o societate democratică. Nu avem voie să compromitem aceste instituţii.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din bancă):

Te-ai şi compromis, le-ai şi compromis!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Ele n-au voie să fie discreditate prin faptul că ne apropiem de ele cu deprinderile şi mentalităţile trecutului nostru recent. Eu însumi am criticat adeseori imperfecţiunile sistemului nostru politic, ineficienţa anumitor instituţii, dar vinovate nu sunt instituţiile statului de drept, ci modul în care noi le facem să funcţioneze. Modul în care mulţi înţeleg să le utilizeze pentru realizarea propriilor interese.

Sunt mulţi, de asemenea, cei care răzbiţi de greutăţile de azi par să-şi fi pierdut încrederea în virtuţile democraţiei în care am intrat. (Fluierături în sală din partea Grupului parlamentar al PRM. Se strigă: Jos dictatorul!)

Ei ajung să privească nostalgic spre un trecut care în momentele grele ale acestei prelungite tranziţii începe să le pară dintr-o dată luminos. Am să le răspund că merită să-şi reactiveze memoria. Să-şi amintească frigul, foamea, întunericul şi umilinţa care puseseră stăpânire peste vieţile noastre. În casele multor români acestea mai există, din păcate, şi astăzi. Nu trebuie să uităm că nici o societate adevărată nu se poate ridica pe exproprierea libertăţii cetăţenilor ei. Nici o bunăstare nu e posibilă într-o societate de oameni liberi. (Fluierături.)

Poate că răul cel mai mare pe care l-a făcut comunismul este ignorarea rostului libertăţii pentru fiinţa umană. Numai că instituţiile libertăţii democratice nu funcţionează de la sine. Orice maşinărie administrativă ca să funcţioneze are nevoie de oameni calificaţi, nu numai profesional, dar calificaţi şi pentru democraţie şi libertate.

Am văzut cum sistemul totalitar comunist a degradat simultan comportamentul instituţiilor şi pe cel al oamenilor. Trebuie să recunoaştem că mentalităţile comuniste continuă să influenţeze societatea românească. Am crezut că putem uita comunismul, dar nu a vrut el să ne uite pe noi.

Astfel, condamnarea acestui trecut apare ca o prioritate a prezentului, fără de care vom purta şi în viitor ceva ce seamănă cu povara unei boli nevindecabile.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din bancă):

Nici el nu crede ce vorbeşte!

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Memoria crimelor comise de regimul comunist din România ne ajută să mergem înainte cu un pas mai decis, să realizăm schimbările atât de necesare, dar ne ajută şi să apreciem cadrul democratic în care trăim. Condamnarea comunismului ne va încuraja să fim mult mai circumspecţi faţă de propunerile utopice şi extremiste care pot să pună în discuţie ordinea constituţională şi democraţia. În spatele discursurilor nostalgice sau demagogice se află de multe ori tentaţia autoritarismului sau chiar a totalitarismului, a negării exploziei de energie individuală, de inventivitate şi creativitate care şi-au făcut loc după decembrie 1989. Am scăpat definitiv de teroare, am scăpat de frică, astfel încât nimeni nu mai are voie să ne pună drepturile fundamentale sub semnul întrebării. (Vacarm)

Lecţia trecutului ne dovedeşte că orice regim care îşi umileşte cetăţenii nu poate dura şi nu merită să existe. (Fluierături, huiduiei)l, fiecare cetăţean fiecare cetăţean poate să ceară liber respectarea drepturilor sale inalienabile, iar instituţiile statului trebuie să lucreze astfel încât oamenii să nu se mai simtă umiliţi.

În această perioadă de tranziţie, s-a vorbit mult despre criza morală a societăţii. Ea ţine de numeroase aspecte ale vieţii zilnice. Sunt sigur că vom lăsa în urmă starea de neîncredere şi pesimismul social în care ne-au cufundat anii de tranziţie, dacă vom face împreună un adevărat examen de conştiinţă naţională.

Domnul Corneliu Vadim Tudor (din bancă):

Tu ai conştiinţă, Băsescule?

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

Declaraţia mea de astăzi şi propunerile pe care vi le-am prezentat vor încuraja acest proces.

Nu vreau să devin „Preşedintele care a condamnat comunismul”, vreau numai să fiu şeful unui stat care consideră că această condamnare ţine de normalitate, că fără această condamnare vom înainta greu, vom înainta continuând să cărăm în spate cadavrul propriului nostru trecut.

Tot ceea ce vreau este să clădim viitorul democraţiei în România şi identitatea naţională pe un trecut curat.

Vă mulţumesc.

La mulţi ani, români!

Sărbători fericite! (Aplauze. Tropăituri. Fluierături. Vociferări. Urale.)

Domnule preşedinte,

Vă rog să-mi permiteţi o singură…

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimaţi colegi,

Vă rog să luaţi loc.(Fluierături, tropăituri, gălăgie.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Traian Băsescu:

…o singură menţiune. Vă rog să-mi permiteţi o singură menţiune. Discursul meu de astăzi, ţinut în faţa Parlamentului, se constituie, în baza prevederilor constituţionale, drept act oficial al statului român.

Vă mulţumesc. (Fluierături, vacarm, gălăgie, aplauze. La plecarea de la tribuna Parlamentului României, domnului Preşedinte Traian Băsescu salută oficialităţile prezente la şedinţă.)

Video in format Real Media Video in format Windows Media

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimaţi colegi,

Vă rog să vă ocupaţi locurile!

Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală!

Rog şi invitaţii de la balcoane să-şi ocupe locurile, vă rog foarte mult.

Stimaţi colegi,

Am ascultat cu toţii mesajul pe care preşedintele României a ţinut să-l transmită Parlamentului pe marginea Raportului Comisiei prezidenţiale de condamnare a comunismului. (Vociferări.)

Indiscutabil, stimaţi colegi, în conformitate cu prerogativele preşedintelui, domnia sa are dreptul să constituie astfel de comisii care, în baza analizei efectuate, şi-a spus opinia, însuşită prin mesajul prezent de către preşedinte. (Vociferări)

Considerăm noi, stimaţi colegi, că, totuşi, democraţia noastră câştigată cu sânge o dată cu căderea comunismului, va permite o analiză aprofundată a acestei perioade dificile, grele, de peste 45 de ani, printr-o analiză, deci, de fond, asupra tuturor datelor din arhivele existente ale fostului partid comunist român, ale securităţii, cu implicarea institutelor de specialitate, a istoricilor, Academiei Române, societăţii civile şi, bineînţeles, a partidelor politice.

Trebuie spus, stimaţi colegi, precizat mai întâi, că concluzia politică legată de această perioadă a fost trasă cu 17 ani în urmă de către poporul român care a ieşit în stradă în neuitata Revoluţie din decembrie 1989. (Aplauze puternice.)

Acolo şi atunci a fost tranşată definitiv problema comunismului în România. Acolo şi atunci, acesta a fost condamnat prin răsturnare violentă, răsturnarea unui regim dictatorial, întemeiat pe comunism totalitar şi aberant, pe care românii l-au demascat şi acuzat virulent o dată cu primele lozinci strigate la Timişoara, la Bucureşti şi în alte locuri ale ţării.

Mesajul prezentat de preşedintele României este asumat de către preşedinte. Credem însă, stimaţi colegi, şi am luat notă de acest mesaj, credem însă că analiza unei perioade de 45 de ani necesită o muncă serioasă, scoaterea din arhive de dovezi, de documente concrete, mărturii de la miile de cetăţeni ai României care au trăit în această perioadă. (Din sală se aude Bravo! Bravo! Aplauze) Şi va trebui să scriem această istorie cu un singur gând, ca cetăţenii României, cei care au trăit în regimul totalitar, dar şi generaţia nouă să cunoască adevărul şi numai adevărul. (Voci din sală: Ce zice Tismăneanu?)

Şi sperăm ca acest lucru se va realiza. Avem forţele necesare pentru o astfel de lucrare de anvergură. (Domnul Corneliu Vadim Tudor cere cuvântul.)

Vă consult dacă mai sunt intervenţii. Deci, numai o secundă, luaţi loc, domnule preşedinte Vadim.

Adresa poştală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti duminică, 12 iunie 2011, 19:44
Telefoane (centrala): 021 316 0300, 021 414 1111
E-mail: webmaster@cdep.ro

Un răspuns

Subscribe to comments with RSS.

  1. Twisted said, on 2011/10/12 at 04:17

    Prea lent…


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: