Fără buletin

● O cale nepunitivă de surdinizare a manelei

Posted in Drepturi individuale, Soluţii alternative by Marius Delaepicentru on 2013/01/12

Cred că nu există cetăţean care, să nu fi fost deranjat de muzica dată tare, fie că ea intra, fie că nu, în preferinţele sale.
Am conceput o soluţie nepunitivă de păstrare a liniştii în orele legale de odihnă. Pentru aplicarea ei nu e nevoie decît de un contract încheiat între asociaţia de locatari şi compania de distribuţie a energiei electrice.

Producătorul unui bun sau serviciu, poate refuza livrarea lui, dacă clientul îl cumpără în scopuri antisociale, sau nu e în dreptul legal de a-l consuma. Aşa se explică interdicţia de a vinde ţigări minorului, sau de a urca la volan în stare de ebrietate. Studiind un contract de închiriere a unui apartament, am constatat că chiriaşului îi este interzis, printre altele, să consume substanţe interzise în apartament, şi că, încălcarea interdicţiei duce la evacuarea chiriaşului.

Cum facem însă linişte? Îl evacuăm pe zgomotos? Nu. Poate e proprietar. Ar însemna să-i încălcăm un drept fundamental. Dar ne putem uita la maşinăria de zgomot, să constatăm că se alimentează la 220V. Îi putem cere companiei de livrare a energiei electrice să îi taie curentul zgomotosului. În acelaşi timp, compania poate notifica poliţia, de decizia luată. Reconectarea se va face după “absolvirea” unui instructaj de folosire a energiei electrice.

A beneficia de energie electrică nu este un drept fundamental. Este un privilegiu cumpărat. El poate fi refuzat, dacă uzul contravine normelor de convieţuire socială. Ca în cazul uzului altor bunuri şi servicii licenţiate.
Trei reclamaţii la compania de elctricitate, eventual sprijinite de probe, pot determina compania să taie şi să sigileze circuitul electric ce alimentează sursa de zgomot. Simplu, nu?
Mai trebuie doar o completare la lege (dacă nu cumva ea există deja) pe baza căreia să putem forţa noi înşine aplicarea normelor de convieţuire socială. Printr-o exprimare ambiguă în lege, putem face în aşa fel ca sancţiunea să fie aplicată chiar dacă maşinăria ar fi alimentată de la baterie.

Un lucru e cert: tăierea curentului reduce intervenţia statului în incidentele minore, ieftineşte în mod evident costurile publice de impunere şi menţinere a liniştii.

La sofistica contestării mai e însă de gîndit. Contravenientul poate acuza cum că alarma de incendiu din apartament e alimentată tot de la reţea, că tăierea curentului pune blocul în pericol. În cazul ăsta, compania electrică poate înştiinţa şi compania de gaz, să-i închidă titularului robinetul. Pericolul de incendiu devine previzibil, anunţat, iar răsucirea cepului, legitimă.

%d blogeri au apreciat: