Fără buletin

● O nouă listă a ruşinii băieţilor neruşinaţi

Posted in Chestii by Marius Delaepicentru on 2011/08/10

(sursa: Evenimentul Zilei)
Situaţia nominala a investitorilor FNI care au rascumparat unitaţi de fond la data de 10.04.2000, cu 45 de zile inainte de caderea Fondului:

Sume cuprinse intre 1 si 10 miliarde lei vechi:
• Tutescu C. Liviu Florian
• Atomei C. Samuel Gica
• Alecu I. Mircea Costin
• Chealfa N. Gheorghe
• Calinescu Necula C. Anghel Ovidiu
• Sangiorzan A. Anton
• Batagoi M. Natalia
• Carabulea O. Ilie
• Manea G. Camelia Simona
• Popa R. Nicolae
• Jidiuc A. Valerica
• Popea V.S. George Mihai
• Universitatea Hyperion
• Fundaţia Universitara Hyperion
Sume cuprinse intre 500 de milioane si 1 miliard lei vechi:
• Babus P. Elena
• Caragia J. Carmen
• Capra N. Radu Ioan
• Rus V. Vasile
• Stefan A. Horea
• Baluţa I. Nicolae
• Vadeanu M. Ion
• Maior V. Mihail
• Crisu C. Catalin-Gheorghe
• Smeureanu M. Marian Marius
• Iordan L. Maria
• Bejenaru Z. Teoctist
• Martinescu A. Constantin Dan
• Constantinescu G. Paul
• Ivanescu P. Ruxandra
• Cristea M. Mihaela
• Dima D. Daniel
• Chiriac C. Ion
• Dincov R. Dumitru
• Ionescu C. Valentin-Teodor
• Dobre I. Vasile
• Slavic M. Marcel Daniel
• Barbu F. Marian
• Munteanu X. Dumitru
• Cristea I. Doina
• Cristea V. Valentin Bogdan
• Cristea V. Valentin Vasile
• Marinescu G. Niculae Dan
• Capra N. Vasile
• Tabaroschi I. Tanţa
• Constantinescu Gr. Paul
• Tutuescu C. Liviu Florian
• Atomei C. Samuel Gica
• Batagoi M. Natalia
• Alecu I. Mircea Costin
• Carabulea O. Ilie
• Manea G. Camelia Simona
• Chealfa N. Gheorghe
• Popa R. Nicolae
• Calinescu Necula C. Anghel Ovidiu
• Jidiuc A. Valerica
• Sangiorzan A. Anton
• Popea V.S. George Mihai
• Centrocoop
• Fundaţia Universitara Hyperion
• Banca Populara Excelsior

● Amendament la Codul Penal Art.267 Favorizarea făptuitorului – Expunere de motive

Posted in Chestii by Marius Delaepicentru on 2010/09/11

Expunere de motive

Ca urmare a regretabilului incident, în urma căruia un distins cetăţean de gradul zero a fost lezat în drepturile sale fundamentale, Partidul Social Democrat, prin Preşedintele Senatului domnul Mircea Geoană, iniţiază proiectul de lege, de extindere a noţiunii de familie, în deplin acord cu Tratatul de la Lisabona, cu DUDO, şi cu Constituţia României: art. 23 (libertatea individuală) art.44 (dreptul de proprietate privată) art.48 (familia) şi art.50 (protecţia persoanelor cu handicap). În Noul Cod Penal, art.267 (favorizarea făptuitorului) există cîteva excepţii referitoare la relaţii intrafamiliale. Astfel, cf. art.267:

Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.

Considerăm că termenul familie este prea restrîns. Propunem înlocuirea lui cu famiglie, din următoarele considerente:

1) România a devenit un conglomerat de clanuri extinse, iar Constituţia şi legile trebuie să reflecte această realitate socială obiectivă, pentru a nu mai apărea tensiuni între legi şi moravuri.
2) În urma abrogării art. 200 (vechiul cod penal) homosexualitatea trebuie sprijinită prin măsuri de discriminare pozitivă. Astfel, concubinii homosexuali trebuie trataţi ca membri ai unei famiglii şi chiar legalizată căsătoria între persoane de acelaşi sex. Recentul argument factual poate fi găsit în stenogramele convorbirilor telefonice interceptate în vederea inculpării abuzive a cetăţeanului de gradul zero, argument, altminteri observat şi de cîinele de pază al democraţiei, Presa, ea însăşi o famiglie.
3) Dreptul cutumiar consacră omerta, ca lege mult mai veche şi mai fiabilă decît însăşi Constituţia. De aceea considerăm că omerta trebuie obiectivată într-o lege transparentă, pentru a proteja membrii famigliei atît de abuzurile organelor de cercetare penală, cît şi de abuzul de putere în raporturile dintre membrii famgliei.

Nu ne îndoim, prin acest proiect de lege, distinsul cetăţean va fi repus în drepturi pe baza clauzei celei mai favorabile.

Legislaţie conexă

În Codul Civil şi Codul Familiei vor fi definite următoarele categorii de înscrisuri doveditoare ale relaţiilor de famiglie, şi care pot fi eliberate şi retroactiv:

Certificat de naş/ bulibaşă
Certificat de cumătru
Certificat de tăiere a moţului şi respectiv de rupere a turtei
Certificat de cuscru
Certificat de subaltern
Certificat de şef al subalternului
Certificat de cumătru vitreg
Certificat de cuscru de cumătru vitreg
Certificat de cutumă poponară
Certificat de înfîrtăşire
Certificat de concubinaj
Certificat de promiscuitate sexuală
Certificat de tovărăşie în falanster
Certificat de favorit şi respectiv cordaci

Nomenclatorul de profesii va fi completat cu următoarele:

Spălător-încărcător de conturi.
Spălător de bani
Suveicar de plăţi în zig-zag
Ştergător de urme
Valizor-devalizor

Pentru a pune în acord Constituţia cu proiectul de lege, se va abroga: art: 2(2).

Preşedintele Senatului
Mircea Geoană

Certific că argumentaţia este bedon
Secretarul comisiei legislative Sergiu Andon

%d blogeri au apreciat: