Fără buletin

★ Sesizare penală pentru doi deputaţi

Posted in Drepturi individuale, Soluţii alternative by Marius Delaepicentru on 2012/07/05

Iar am trimis o sesizare la Ministerul Public.

–– Original Message ––
From: Marius
To: sesizare@mpublic.ro
Sent: Thursday, July 05, 2012 3:27 AM
Subject: Doi parlamentari in impostura (Unicode UTF-8)

Sesizare

Stimaţi domni,

Dreptul de a fi ales este unul fundamental. Dreptul de a rămîne ales este un privilegiu. Privilegiul este condiţionat mai strict decît dreptul fundamental.

Domnii Sergiu Andon şi Florin Pâslaru, prin decizie definitivă şi irevocabilă şi-au pierdut privilegiul de a rămîne aleşi. Ei intră şi ies în, şi respectiv din, Parlament, în mod fraudulos. Au fost menţinuţi în funcţie prin deciziile comisiilor de imunităţi din Camera Deputaţilor, în dispreţul legii, încălcîndu-se statutul constituţional al aleşilor poporului.

Cei doi citaţi, nu mai au însă calitatea de a fi deputaţi înafara Parlamentului. Deoarece Regulamentul Camerei este o lege cu teritorialitate limitată la incinta Parlamentului, nimic nu vă împiedică să îi reţineţi pe sus-numiţii în baza Codului de Procedură Penală, (încadrarea şi procedura le veţi găsi neîndoielnic) întrucît deciziile ÎCCJ au o teritorialitate mai largă decît cea a Regulamentului Camerei.

Ţinînd seama de cele expuse, vă rog să examinaţi căile de îndreptare a atentatului la statul de drept. De pildă, prin reţinerea numiţilor deîndată, urmată de citarea lor în faţa unei instanţe de judecată care să dispună provizoriu ridicarea legitimaţiilor de parlamentar şi a cartelelor de vot. Totodată, instanţa să le interzică a se apropia la mai puţin de 100m de sediul Parlamentului.
(Sigur, este o propunere venită de la un nespecialist. Rog a fi iertat.)

Vă mulţumesc.

Cu adînc respect,

Marius Mistreţu

● Amendament la Codul Penal Art.267 Favorizarea făptuitorului – Expunere de motive

Posted in Chestii by Marius Delaepicentru on 2010/09/11

Expunere de motive

Ca urmare a regretabilului incident, în urma căruia un distins cetăţean de gradul zero a fost lezat în drepturile sale fundamentale, Partidul Social Democrat, prin Preşedintele Senatului domnul Mircea Geoană, iniţiază proiectul de lege, de extindere a noţiunii de familie, în deplin acord cu Tratatul de la Lisabona, cu DUDO, şi cu Constituţia României: art. 23 (libertatea individuală) art.44 (dreptul de proprietate privată) art.48 (familia) şi art.50 (protecţia persoanelor cu handicap). În Noul Cod Penal, art.267 (favorizarea făptuitorului) există cîteva excepţii referitoare la relaţii intrafamiliale. Astfel, cf. art.267:

Favorizarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.

Considerăm că termenul familie este prea restrîns. Propunem înlocuirea lui cu famiglie, din următoarele considerente:

1) România a devenit un conglomerat de clanuri extinse, iar Constituţia şi legile trebuie să reflecte această realitate socială obiectivă, pentru a nu mai apărea tensiuni între legi şi moravuri.
2) În urma abrogării art. 200 (vechiul cod penal) homosexualitatea trebuie sprijinită prin măsuri de discriminare pozitivă. Astfel, concubinii homosexuali trebuie trataţi ca membri ai unei famiglii şi chiar legalizată căsătoria între persoane de acelaşi sex. Recentul argument factual poate fi găsit în stenogramele convorbirilor telefonice interceptate în vederea inculpării abuzive a cetăţeanului de gradul zero, argument, altminteri observat şi de cîinele de pază al democraţiei, Presa, ea însăşi o famiglie.
3) Dreptul cutumiar consacră omerta, ca lege mult mai veche şi mai fiabilă decît însăşi Constituţia. De aceea considerăm că omerta trebuie obiectivată într-o lege transparentă, pentru a proteja membrii famigliei atît de abuzurile organelor de cercetare penală, cît şi de abuzul de putere în raporturile dintre membrii famgliei.

Nu ne îndoim, prin acest proiect de lege, distinsul cetăţean va fi repus în drepturi pe baza clauzei celei mai favorabile.

Legislaţie conexă

În Codul Civil şi Codul Familiei vor fi definite următoarele categorii de înscrisuri doveditoare ale relaţiilor de famiglie, şi care pot fi eliberate şi retroactiv:

Certificat de naş/ bulibaşă
Certificat de cumătru
Certificat de tăiere a moţului şi respectiv de rupere a turtei
Certificat de cuscru
Certificat de subaltern
Certificat de şef al subalternului
Certificat de cumătru vitreg
Certificat de cuscru de cumătru vitreg
Certificat de cutumă poponară
Certificat de înfîrtăşire
Certificat de concubinaj
Certificat de promiscuitate sexuală
Certificat de tovărăşie în falanster
Certificat de favorit şi respectiv cordaci

Nomenclatorul de profesii va fi completat cu următoarele:

Spălător-încărcător de conturi.
Spălător de bani
Suveicar de plăţi în zig-zag
Ştergător de urme
Valizor-devalizor

Pentru a pune în acord Constituţia cu proiectul de lege, se va abroga: art: 2(2).

Preşedintele Senatului
Mircea Geoană

Certific că argumentaţia este bedon
Secretarul comisiei legislative Sergiu Andon

%d blogeri au apreciat: